TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

10 de febrer de 2016

#87

Tots els números Portada #87

Conclusions de la jornada de treball amb CIOs del SISCAT

El passat 18 de gener es va celebrar la jornada de treball dels Caps de Sistemes d’Informació (CIOs) del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya) organitzada per TicSalut, amb l’objectiu d’avançar en el desplegament de la línia 10.4 del Pla de Salut 2016-2020 de manera conjunta amb els participants a la jornada. Un total de 76 participants, repartits en tres grups, van opinar i deliberar sobre aspectes com quines haurien de ser les fites a assolir al 2020 o quin hauria de ser el rol del Mapa de Tendències dels pròxims anys.

Situació de present
Amb un nivell de consens mig, els participants van considerar que el pressupost destinat a TIC és més aviat insuficient i que els requeriments de l’administració tenen un impacte gran en el pressuposts TIC. Tant els directors de sistemes com dels clínics van valorar de manera satisfactòria la Història Clínica Electrònica, tot i que van divergir a l’hora de valorar la prioritat de renovació (41 a 35). Finalment, en aquest apartat, va haver-hi consens a l’hora d’acordar que caldria implicar més als clínics en el disseny de les solucions.

Visió de futur (2020)
Es va assolir un gran consens a l’hora de considerar que les demandes d’informació creixeran espectacularment i caldrà evolucionar el sistema de gestió d’informació. A més, s’està d’acord amb que una interlocució única ajudaria a resoldre el problema de duplicitats en la demanda d’informació i requeriments.

Accions de millora
Entre les propostes de millora amb prioritat alta cal destacar les següents:

1.Crear un consell assessor de CIOs.

2.Crear un repositoricentral d’informació assistencial.

3.Crear una xarxa de nuclis d’excel·lència.

4.Actualització del mapa de tendències.

5.Gestió i ordenació de la demanda.

Comentaris
Alguns dels comentaris que els participants van compartir de manera anònima van ser:

  • “M’ha agradat el format innovador de la trobada. Fa que sigui més interessant i profitós”.
  • “Desitjo que aquesta dinàmica de col·laboració sigui una nova clau de treball i tingui continuïtat.”
  • “El sistemes d'informació esdevenen en la palanca del canvi de com es presta l'activitat assistencial. La gestió de la informació es clau. Cal però co-liderar aquest canvis amb els clínics.”

Finalment senyalar que el 98% dels participants van afirmar sentir-se satisfets amb el procés de participació dut a terme durant la jornada.

Adjuntem l’informe complert en PDF.

Compartir