TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

12 de gener, 2017

#97

Tots els números Portada #97

Catalunya lloc de referència: TicSalut, AQuAS i HUBc premiats com a "reference site"

Catalunya ha estat reconeguda amb el premi “Reference site” de quatre estrelles, atorgat per l’Associació Europea d’Innovació en Envelliment Actiu i Saludable (European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing-EIPonAHA) de la Comissió Europea, com una de les regions europees més dinàmiques i capdavanteres en nombre i qualitat d’iniciatives, inversió, i resultats en la provisió i implantació de solucions innovadores per resoldre problemes d’atenció i salut a persones grans, pacients crònics i d'altres grups de pacients de risc.

El premi "Reference site" de quatre estrelles -qualificació màxima atorgada per l’EIPonAHA- dóna a Catalunya el reconeixement com un territori i un ecosistema sanitari líder i referent davant les institucions i les organitzacions europees en l’àmbit de la innovació en l’envelliment actiu i saludable, factors que afavoreixen la internacionalització i la visibilitat del sistema català de salut, al mateix temps que incrementen les possibilitats per a la creació d’iniciatives i la formació de consorcis per a activitats col·laboratives amb  altres regions europees.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), sota el mandat del Departament de Salut, ha coordinat i representat el Reference site tot compartint el lideratge amb la Fundació TicSalut i el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc). 

Els premis “Reference site” avaluen els ecosistemes sanitaris regionals europeus basant-se en quatre eixos:

1.     la disposició política, organitzativa, tecnològica i financera per a l’abordatge innovador de l’envelliment actiu i saludable,

2.     la capacitat de compartir coneixement i recursos per a la innovació,

3.     la contribució a la cooperació europea i la transferibilitat de les pròpies pràctiques,

4.     la demostració amb evidències del seu impacte positiu.

L'estatus de "Reference site" es concedeix als sistemes, aliances i ecosistemes sanitaris formats per diversos actors a nivell regional europeu (autoritats governamentals,  organitzacions i centres assistencials, indústria sanitària, petites empreses i empreses emergents, centres i instituts de recerca i innovació i també entitats i organitzacions de la societat civil) que han invertit en desenvolupar i implementar iniciatives en l'envelliment actiu i saludable. És condició obligada que aquestes pràctiques siguin innovadores, es realitzin amb un abordatge i una visió integral, estiguin acompanyades per l’evidència i l’impacte dels seus resultats i que, per tant, donin suport a la transferència i la multiplicació de la innovació a nivell europeu.

European Innovation Partnership on Active & Health Ageing (EIPonAHA)
L’European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing (EIPonAHA) és una iniciativa de la Comissió Europea per reunir els actors europeus més rellevants per tal d’afrontar estratègicament els reptes socials associats a l'envelliment actiu i saludable, donar visibilitat a les bones pràctiques en innovació en aquest àmbit i facilitar els intercanvis entre regions, tot fomentant la cooperació interregional i el reconeixement de l’excel·lència. La seva missió persegueix els objectius de millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania europea, en particular de les persones majors de 65 anys, donar suport a la sostenibilitat i eficiència dels sistemes sanitaris i socials a llarg termini i augmentar la competitivitat de la indústria de la Unió Europea a través de l’expansió de nous mercats.

*Font: Informació facilitada pel Departament de Salut

Compartir