TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

juny 2014

#69

Tots els números Portada #69

TicSalut enceta etapa amb un nou Comitè Assessor Científic

37 membres de reconeguda trajectòria en l’àmbit de les TIC i de la salut de Catalunya formen el nou Consell Assessor Científic de la Fundació TicSalut. Aquest nou consell acompanyarà la Fundació en la seva nova etapa, que es concreta en el Pla Estratègic 2013-2017. La primera reunió de constitució del consell va tenir lloc el passat 30 de maig. 

El Consell Assessor Científic (CAC) és un important òrgan consultiu i obert, format per experts independents que provenen de diferents disciplines. La seva missió és assessorar el Patronat de la Fundació TicSalut i orientar-lo en el desenvolupament d’estratègies per ampliar i aprofundir en l’ús de les TIC, amb una visió oberta i global. Aquest consell complementa el treball dels altres dos dels què disposa TicSalut: el Consell Assessor de Professionals i Ciutadans i el Consell Assessor d’Empreses

Reunió incorporant la tècnica de pensament visual 

La primera reunió del Consell Assessor Científic ha servit com a presentació dels membres i de les línies estratègiques de la Fundació TicSalut. A més, s’ha consultat al CAC sobre les tendències en innovació cientificotècnica i l’impacte en el sistema de salut, i les àrees prioritàries en el desenvolupament d’aplicacions. 

El Consell Assessor Científic es reunirà semestralment, però es mantindrà un contacte continuat mitjançant la dinamització d’entorns de col·laboració compartits, amb l’objectiu de generar debat i discussió constructiva. 

Les idees i aportacions dels participants de la reunió s’han sintetitzat en un resum visual, fet amb la tècnica de graphic recording durant la mateixa reunió per l’empresa ConnectingBrains.

Compartir