TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

Setembre 2013

#60

Tots els números Portada #60

Entrevista

Entrevista al Dr. Gabriel Capellà

El Dr. Gabriel Capellà és el nou responsable de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut; durant els darrers quatre anys, ha estat el director científic de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Format com a cirurgià general i de l’aparell digestiu a l’Hospital de Sant Pau, l’interès per la investigació translacional del càncer el va dur a una estada postdoctoral amb el Dr. Manuel Perucho a l’Institut d’Investigacions Biològiques de Califòrnia als Estats Units. A la tornada, es va incorporar al Laboratori de Recerca Gastrointestinal de l’Hospital de Sant Pau i més tard a l’Institut Català d’Oncologia, on ara és el Director del Programa de Càncer Hereditari.

  • Quin balanç fa de la feina feta al capdavant de la direcció científica de l’IDIBELL?

Faig un bon balanç d’una feina feta en un moment en el qual teníem el repte de crear un espai comú de recerca al Campus de Bellvitge. Allà hi ha molts actors diferents que vam tenir el coratge i la visió de voler anar junts malgrat les òbvies diferències. Molta gent va posar molt esforç i moltes ganes en endegar una feina apassionant on encara queda molt per fer.

  • Com es posiciona Catalunya al món pel que fa a recerca oncològica i cap a on ha d’anar?

La recerca oncològica a Catalunya és francament bona amb una gran visibilitat internacional. Això inclou des dels aspectes més bàsics, als clínics, translacionals o de transferència, i també els epidemiològics. És un dels camps on som punters en recerca biomèdica i on es concentra una part important del suport de la filantropia. Com a reptes ens toca anar cap a la convergència d’esforços, a disminuir la fragmentació dels grups i a reforçar internacionalment la marca Catalunya en recerca oncològica.

  • Com veu la relació entre la recerca, l’activitat assistencial i les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya, a partir de la seva experiència al territori i a l’estranger?

La recerca ha d’anar íntimament lligada a l’activitat assistencial. Si no som capaços d’entendre que la recerca d’avui és la medicina de demà estem perdent el tren de la excel·lència en medicina. El repte és saber-ho fer sent més eficients i sense defugir de retre de comptes transparents del què fem. Les tecnologies de la informació i la comunicació han de ser una part fonamental en aquest procés ja que ens poden donar un plus de competitivitat, quant a l’ús de tota la informació clínica disponible, i poden ajudar a promoure el protagonisme dels malalts en la implementació dels nous avenços.

  • Quines fites us heu marcat com a responsable de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut?

No és una tasca senzilla tenint en compte que la meva predecessora Marta Aymerich va deixar el llistó alt. Crec que els reptes més importants són: (i) mantenir els pressupostos de recerca preservats; (ii) definir millor el mapa dels instituts de recerca tot buscant sinèrgies i aplicant criteris progressivament transparents en l’assignació de recursos; i (iii) fer que les polítiques de promoció de la Innovació en Salut estiguin millor coordinades i que ofereixin un servei més eficient als emprenedors.

  • Fa poc temps s’ha constituït l’Smart Health Ecosystem Catalunya. De quina manera poden contribuir les TIC en l’impuls de la innovació i la cultura de la translació en recerca a Catalunya?

L’Smart Health Ecosystem pretén posar en valor la feina que moltes persones de diferents sectors estan fent en innovació en Salut a Catalunya i ajudar a posicionar-nos millor encara a Europa i la resta del món. Les TIC acostumen a ser part important de moltes d’aquestes iniciatives innovadores ja que ofereixen unes possibilitats de connectivitat i d’interacció que no podíem imaginar fa uns anys. Sense les TIC, una part important de la innovació és impossible. Les TIC han de sentir-se part d’aquesta innovació, participar activament en la seva promoció i promoure projectes que s’adiguin a les necessitats no cobertes pels sistemes actuals.

Compartir