TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

12 de gener, 2017

#97

Tots els números Portada #97

Entrevista

"Vetllar per la integració dels sistemes d'informació entre salut i l'àmbit social és un dels principals reptes per TicSalut de cara el 2017"

El canvi d’any comporta fer balanç del període que deixem enrere i, alhora, enfocar els pròxims reptes que depararan el nou any. Com és habitual, obrim el Flash TicSalut de gener entrevistant al Dr. Francesc Garcia Cuyàs, Director de la Fundació TicSalut, qui analitza quins reptes presenta aquest 2017 en la vesant de les TIC en salut i benestar social i quin paper hi tindrà la Fundació.

1. Durant la inauguració de la darrera jornada del Mapa de Tendències vam poder entreveure quina seria la línia estratègica de la Fundació en aquest nou any que comença, amb una relació més estreta amb l'àmbit  social i també noves línies d’exploració (IoT, realitat virtual...). Per tots aquells que no van poder-ho seguir en directe, quins serien els punts a destacar per aquest 2017?

La Fundació té encàrrecs clau per aquest nou any que iniciem. Un dels quals és vetllar per la integració dels sistemes d'informació entre salut i l'àmbit social, mitjançant la creació d'una oficina específica per assolir aquest objectiu. La principal tasca d'aquesta oficina serà escoltar les necessitats d'informació compartida entre els dos sectors i dissenyar models de compartició d'informació no intrusius i que respectin les idiosincràsies de cada àmbit, alineant de manera progressiva les diferents iniciatives i, des d’un començament, donar resposta a les necessitats d'informació que cada àmbit necessita.

Un segon objectiu és seguir potenciant l'Oficina de mobilitat i tots els projectes que l'envolten, sobretot el Portal AppSalut, així com l'acompanyament que aquesta Oficina està donant tant al Sector com a les empreses per dinamitzar aquest món de la mobilitat.

Aquest 2017 reforcem l'Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat amb un encàrrec específic del Coordinador TIC del Departament per donar suport a l'Oficina de Catàlegs i, sobretot, en la definició dels nous diccionaris associats a la mobilitat i l'àmbit social.

Impulsar la transformació digital dels sistemes de salut col·laborant en la re-definició dels processos amb la implicació directe dels professionals i dels ciutadans, afegint tot el que fa referència a l´experiència de pacient, és un altre dels objectius que forma part de les línies mestres de treball per aquest any. 

Finalment, i centrant-nos en les línies de més continuïtat, poder internacionalitzar tot el coneixement que actualment té el nostre sistema i seguir posant les tecnologies al servei del model assistencial, com marca el Pla de Salut.

2. L’eix central de la jornada d’enguany va ser la celebració dels 10 anys de la Fundació, amb un vídeo resum i una taula rodona amb els principals protagonistes d’aquesta etapa, des de directors fins a Consellers. Per una banda, quin seria el balanç del darrer any 2016?. I per l’altra, com a actual director, quin seria el balanç dels primers 10 anys de TicSalut? 

En primer lloc m'agradaria agrair a tots els membres de la taula commemorativa dels 10 anys de la Fundació que ens acompanyessin en una data tant assenyalada i que tots aportessin el seu punt de vista més sincer, va ser un honor per a mi poder ser el moderador d'aquesta taula.

Referent al balanç del 2016, satisfet perquè hem pogut assolir la major part d'objectius que ens vàrem proposar a l'inici, així com l'adaptació al nou rol que se li encarrega a la Fundació amb les noves directrius des del Departament de Salut i de la Coordinació TIC. Un projecte clau que va iniciar-se durant el 2016 va ser la posada en marxa del Portal AppSalut, amb un model d'acreditació i d'estandarització de dades mòbils associats i que, si tot surt com està previst, el pròxim mes de febrer, començarà el pilot dins de l'entorn assistencial per validar el circuit de la recomanació d’aplicacions mòbils per part dels professionals assistencials.
Finalment, pel que fa al balanç dels 10 anys, no sóc la persona més adequada per fer una valoració general i penso que el vídeo commemoratiu destaca perfectament tot el recorregut, us convido a veure'l i que ens feu arribar les vostres reflexions.

3. Un dels missatges que des de la seva posició sempre reitera és la importància de tots els actors que formen el sector (caps de sistema d’informació dels centres sanitaris, professionals de la salut...), per una banda, i treballar per posar al pacient al centre del sistema. Quines iniciatives es valoren pròximament per consolidar aquest posicionament?

Sempre ho he dit i segueixo dient-ho, la Fundació no seria res sense el recolzament del sector, els projectes que desenvolupem són iniciatives complexes de desenvolupar que, sense l'acompanyament i lideratge del sector, no haguessin estat possibles. En aquest sentit aprofito per agrair a tothom la consideració i respecte que sempre han tingut amb la Fundació i la bona acollida de les diferents iniciatives que s'han proposat. La Fundació acompanya, impulsa i fa de tractor, però el veritable lideratge està en els professionals del sector i la seva capacitat d'innovar dins de les diferents àrees de coneixement.

A dia d'avui se'ns presenta un repte, per a mi clau, que es guanyar-nos la confiança del sector social, que visualitzin a la Fundació com a un ens facilitador i impulsador de projectes tecnològics dins d'aquest àmbit, respectant els lideratges i sobretot a les persones. 

4. Des de la Conselleria de Salut es destaca la funció d’observatori/think tank de la Fundació. Què suposa aquest encàrrec i quines translacions directes podrem observar?

Aquest es un dels encàrrecs estratègics per TicSalut, doncs tota la feina feta durant aquests 10 anys per poder estar en llocs destacats de la Comissió Europea i en diferents fòrums de discussió i grups de treball internacionals, ens permet tenir una visió privilegiada, una visió de llarga perspectiva per poder anticipar les iniciatives que seran tendència i les quals necessitarem incorporar dins del nostre sistema sanitari i social. Aquest fet reforça el Mapa de Tendències i l'observatori de projectes tecnològics i de mobilitat.

Alineada amb aquesta tasca trobem una de les funcions de la Oficina d'Integració de sistemes d'informació social i sanitaris, doncs un paper clau serà identificar experiències d'èxit a nivell mundial per poder-les analitzar i valorar-ne la seva viabilitat dins del nostre model que s'està definint.

5. Finalment, podria avançar-nos algun dels pròxims projectes/iniciatives que s’estan treballant/liderant des de la Fundació i que podrem presenciar pròximament?

Com he avançat, el projecte clau serà la posada en marxa de la Oficina d'Integració de sistemes d'informació socials i sanitaris, però n'hi ha d'altres també molt importants que iniciarem aquest 2017, com és l'aplicació de la realitat virtual en diferents entorns, projectes sobre IoT i la identificació de models per a la introducció de dades desassistides.

Referent a les jornades, volem seguir vinculats a les diferents iniciatives del sector, per exemple, coorganitzant amb la Comissió Europea, el Departament de Salut i MWC Barcelona una jornada sobre eHealth a Barcelona (17 febrer), formant part del Comité Científic de Healthio (3-5 de maig) o participant novament a l'IOTSWC (3-5 octubre).

També volem organitzar aquest 2017 un m-Connectaton, una jornada distesa, molt interactiva i dinàmica. Proposarem diferents reptes als desenvolupadors d´APPs, amb l'objectiu que siguin capaços de connectar les diferents aplicacions a la Plataforma de Salut Digital i veure com aquesta informació arriba als diferents professionals en temps real.

 

Compartir