TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Actualitat > Flash TicSalut

Flash TicSalut

Flash TicSalut

13 de febrer de 2018

#109

Tots els números Portada #109

Estàndards i Interoperabilitat

Projectes d'integració i interoperabilitat a la Jornada Tècnica eHealth de Galícia

El passat 19 de gener va tenir lloc a Santiago de Compostela, la Jornada Tècnica eHealth, centrada en la definició dels principis d'interoperabilitat i innovació d'apps, i emmarcada en el Pla d'Innovació Sanitària Código100. La Jornada va girar entorn a tres taules principals: 1) Perspectiva europea sobre els estàndards orientats a la integració de solucions pel apoderament del pacient. 2) Visió del usuaris sobre les característiques funcionals i de usabilitat en les solucions orientades al pacient. 3) Models d’arquitectura i estàndards en la implementació de solucions integrades.

La jornada va aportar coneixement sobre projectes d'integració i interoperabilitat que s'estan duent a terme, no només per SERGAS (Servicio Gallego de Salud), sinó també en d'altres regions pròximes com Portugal. 

Un dels punts centrals de la trobada va girar entorn al Código100, un pla d'innovació sanitari (2014-2020) de la conselleria gallega centrat en el pacient que té, com a eix central, la resposta primerenca al canvi demogràfic i el foment d'un nou sistema sanitari preparat per liderar l'envelliment actiu i saludable (Galícia és una de les regions més envellides d’Europa). Código100 presenta 3 línies de treball:

  • Empoderament del pacient.
  • Noves teràpies i dispositius, serveis i protocols.
  • Iniciatives que incrementin les competències dels professionals, i modernitzar el sistema.

Javier Quiles, de la Conselleria Sanidade, en la seva presentació va compartir una imatge sobre l’arquitectura base de les Continua Alliance, promocionant l’ús d’aquestes guies. Quiles també va parlar del projecte Activage (de 25M€ de pressupost) on SERGAS hi participa fent el pilot. Un projecte Horizon 2020 sobre IoT per a serveis sociosanitaris, que neix de la unió de dos ecosistemes: AHA Ecosystem i IoT Ecosystem. Finalment, va concloure explicant els estàndards i arquitectures que s’estan aplicant en aquest projecte.

Per la seva banda, Diogo Martins, de SPMS (Serveis Compartits del Ministeri de Salut, a Portugal) va mostrar el MWP (Multi-Anual Work Plan) que tenen en el país lus pels propers 4 anys (2018-2021). El pla està enfocat en 4 àrees:

  • Empoderament del pacient (a través d'eHealth/mHealth i IoT).
  • Ús innovador de dades de salut (big data).
  • Millorar la continuïtat assistencial.
  • Superar desafiaments de implementació (interoperabilitat, data security...).

En el seu torn, Michael Strübin, de PCHAlliance, va destacar la importància de les guies de Continua per facilitar la interoperabilitat i les integracions en els diversos projectes. Va posar especial èmfasi en el pas important que s'ha fet a Catalunya al ser la primera (o de les primeres) institucions públiques al requerir l’ús de les guies de Continua pel procés d’homologació dels glucòmetres, iniciativa que ha liderat l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TIC Salut Social.

Finalment, Fernando Machicado, de la UNE (Asociación Española de Normalización. Abans AENOR), va explicar el projecte PROGRESSIVE, enfocat en envelliment actiu. L'objectiu del projecte és fer una plataforma de coordinació de la normalització relativa a AHA (Active and Healthy Ageing). 

La jornada va servir per escenificar també la importància de l’ús dels estàndards o guies com les de PCHA per realitzar aquestes integracions amb èxit.

Compartir