TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació TicSalut o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació TicSalut.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La Fundació TicSalut no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la Fundació.

la Fundació TicSalut no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.