TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Coneixement > Càtedra de TIC i Salut > Càtedra de TIC i Salut

Càtedra de TIC i Salut

CÀTEDRA DE TIC I SALUT

La Fundació TicSalut, va signar el mes de desembre de 2013 un conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic) per la creació i desenvolupament de la “Càtedra de TIC i Salut”. La Càtedra, que dirigeix Francesc García Cuyàs, director de la Fundació TicSalut, neix amb l’objectiu de generar, difondre i transferir coneixement sobre la utilització de les TIC dintre del sector salut i social, i inclourà activitats docents, de recerca aplicada i d’innovació, de transferència de coneixement, i de divulgació i difusió científica.

L’acte de signatura del conveni va estar presidit pel Conseller de Salut, Boi Ruiz, i va comptat amb la presència del rector de la UVic, Jordi Montaña, del regidor de Ciutat del Coneixement i patró de la Fundació Universitària Balmes, Josep Arimany, i de la vicerectora de Recerca i Coneixement, Marta Otero.

Les línies de treball de la Càtedra de TIC i Salut seran la identificació de projectes d´innovació i de recerca, la definició d´un marc de competències professionals en l’àmbit de les TIC i la salut i l’ús racional de la telemedicina per fer operatiu el model assistencial no presencial, entre d´altres que s´aniran desenvolupant. Un dels primers projectes que es portaran a terme serà l’ús de la mobilitat i en particular l’aplicació de les APPs dins del sector salut i social.

La Càtedra té com a objectiu addicional col·laborar amb les institucions sanitàries i sociosanitàries d’abast català per a promoure projectes i iniciatives de recerca i polítiques d'actuació per millorar la qualitat assistencial, fer més eficient el sistema sanitari i social i a la vegada establir un nou model de relació entre el ciutadà i el seu sistema de salut i social mitjançant la utilització de les TIC, en el que aquest es trobi emparat en tot moment.

Servirà també com a instrument per a afavorir la col·laboració entre les entitats proveïdores de salut i serveis socials, les empreses vinculades a l’àmbit de la salut i la tecnologia, amb els investigadors de la UVic i la Fundació TicSalut. Al mateix temps, afavorirà la col·laboració entre investigadors i professionals d’alt reconeixement internacional posicionats en les xarxes internacionals, amb els investigadors de la UVic i el personal de la Fundació TicSalut, així com altres professionals del sector salut i social.

Un altre dels objectius principals de la Càtedra serà el de donar resposta a una necessitat que actualment no està coberta, que és la formació dels futurs graus de Medicina en sistemes d´informació i TICs, amb la idea que tinguin els coneixements bàsics en aquestes matèries quan s´incorporin al seu entorn laboral.

La Càtedra tindrà la seva seu institucional a la UVic, on es destinaran els espais necessaris pel seu funcionament. Es crearà, a part de la Comissió Mixta Paritària que és la garant del seguiment del Pla Estratègic, una Comissió Tècnica de Seguiment, que farà la proposta anual del Pla d’Objectius i d’Activitats a realitzar, elaborarà el pressupost anual i prepararà, per al tancament de cada exercici, la Memòria anual de les activitats docents i investigadores realitzades, i la Memòria econòmica.

També es dotarà d’un Consell Científic, que estarà presidit pel director de la Càtedra, del qual formaran part d’entre cinc i deu membres, amb l’objectiu d’integrar l’expertesa en els àmbits d’especialització de la Càtedra de la Fundació TicSalut, de la UVic, de l’entorn territorial (CHV, FORES, HSC, ICS, etc.) així com de referents d’àmbit autonòmic, nacional i internacional, amb l’objectiu de promoure projectes i iniciatives conjuntes. El Consell Científic assessorarà el director de la Càtedra en els aspectes científics que pertoquin, tindrà com a funció proposar les línies d’especialització de la Càtedra però principalment haurà d’actuar de nucli generador d’oportunitats de nous projectes a dinamitzar des de la Càtedra.