TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Coneixement > Guia de cursos en eSalut

Guia de cursos en eSalut

← Tornar al llistat de cursos

Grau en Informàtica i Serveis

Escoles Universitàries "Gimbernat i Tomàs Cerdà" (adscrita UAB)

Lloc:
Sant Cugat del Vallès
Inici:
17 setembre 2013
Durada:
4 anys
Format:
Cursos presencials
Tipus:
Grau
Crèdits:
240

Introducció

La importància creixent dels serveis incideix no solament en el redisseny de l'economia global, sinó que ha generat la creació d'una nova disciplina acadèmica: la Informàtica i Serveis. Aquesta nova disciplina pretén proporcionar els coneixements organitzatius i tecnològics necessaris per cobrir el buit existent entre les necessitats de les empreses de donar serveis i les empreses del sector tecnològic que proporcionen els recursos tecnològics necessaris.

L'objectiu d'aquesta nova titulació és crear experts en el disseny de sistemes d’informació que estableixin un procés de comunicació fluid entre l’empresa i l’usuari, fent ús de la tecnologia com a eina de gestió dels processos de negoci i d’integració eficient de diferents mèdia (imatges, àudio, vídeo, animacions).

En el context de la nostra Universitat aquesta nova disciplina sorgeix de l'evolució de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i del Graduat Multimèdia per adaptar-se al nou context econòmic, científic i social i satisfer una demanda cada vegada més urgent del mercat laboral.

Aquesta titulació s'inscriu dintre del nou marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior pels estudis universitaris de Grau i Màster. La superació dels ensenyaments previstos en el seu pla d’estudis donen dret a l’obtenció del títol de Graduat/da en Infomàtica i Serveis per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Objectius

 • Integrar processos empresarials i solucions informàtiques multimèdia per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions.
 • Dissenyar i implementar sistemes d'informació a partir de la recollida de requeriments prèvia.
 • Aplicar de forma apropiada procediments i eines propis del dissenyador de sistemes d’informació (especificació, disseny, implementació, desplegament-implantació i avaluació de productes).
 • Dirigir projectes informàtics en el sector serveis, en contextos empresarials o institucionals per a millorar els seus processos de negoci, així com valorar el seu impacte econòmic i social.
 • Redactar i presentar davant del client, tant de forma oral com escrita, les propostes i prototipus.
 • Emprendre estudis especialitzats d'alt nivell i altres aprenentatges posteriors, en l'àmbit de la formació continuada.

Ressenyes

 1. #1

  Manel Taboada(ELIMINAR) 17/04/14 a les 11:15

  El Grau en Enginyeria Informàtica de Serveis és un títol oficial de la UAB, innovador pel que fa al seu Pla d’Estudis.

  A través d’aquest Grau en Enginyeria Informàtica es forma analistes/programadors, professionals informàtics que han de coordinar els equips encarregats del disseny de solucions/aplicacions informàtiques empresarials. Per tant capacitats per la recollida de requeriments, de la identificació d’alternatives que donen resposta a les necessitats de l’organització, tot respectant els requeriments, i una vegada escollida la solució a implementar, se n’ocupa de la seva implementació i implantació, inclosa la gestió del canvi.

  A més de les competències i coneixements transversals propis d’un enginyer informàtic (programació, disseny de Bases de Dades, gestió de sistemes, sistemes distribuïts, enginyeria del software, Arquitectures Orientades a Serveis...), inclou competències pròpies del disseny, monitorització i optimització de serveis i processos de negoci (Arquitectures Orientades a Serveis - SOA, Business Process Management - BPM, Business Intelligence, ...) i del disseny i desenvolupament de solucions Web i multimèdia (metodologies de disseny centrat en l’usuari, arquitectura de solucions WEB, programació multimèdia, programació d’aplicacions per dispositius mòbils, disseny i avaluació de sistemes multimèdia...).

  El Pla d’Estudis inclou assignatures optatives que permet als estudiants conèixer les especificitats dels sistemes d’informació de les empreses de “verticals” (sectors d’ativitat) concrets: sector financer; sector mediambiental; sector salut.

  En el cas concret del sector salut, a través de 2 assignatures (Sistemes d'Informació en l'Àmbit de la Salut i Gestió d'Organitzacions Sanitàries), de la ma de professionals i col•laboradors de la Fundació TIC-Salut, s’analitzen tant les necessitats i característiques concretes dels sistemes d’informació de les organitzacions sanitàries (legislació, arquitectura, estàndards, interoperabilitat, etc), com les aplicacions concretes de les TICs en la pràctica dels professionals sanitaris (e-health, telemedicina, m-health, etc).

Veure totes les ressenyes