TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Coneixement > Guia de cursos en eSalut

Guia de cursos en eSalut

← Tornar al llistat de cursos

Màster en Smart Healthcare

Universitat de Girona

Lloc:
Girona
Inici:
1 octubre 2015
Horari:
dilluns, dimecres, dijous, 16h / 20h.
Format:
Cursos presencials
Tipus:
Màster oficial

Introducció

El màster en Smart Healthcare forma tecnòlegs capaços de donar resposta als nous reptes que planteja la gestió de la salut aprofitant al màxim les possibilitats que ofereixen les TIC. Aquests tecnòlegs han d'adquirir coneixements en diferents disciplines —principalment Intel·ligència Artificial, processos assistencials, gestió de qualitat i estàndards— per poder donar resposta als reptes actuals en els serveis a la salut.

El Màster dotarà als estudiants d’una visió completa dels diferents aspectes implicats en la salut i els serveis a la salut i la seva gestió recolzada per les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), de manera que es pugui accelerar la incorporació dels últims avenços biomèdics en la salut, alhora que proporcionarà noves eines per a una optimització dels recursos transformant la informació en coneixement.

El màster en Tecnologies Intel.ligents per a Sistemes de Salut (SmartHealthcare) està promogut des de la Universitat de Girona i amb la col·laboració de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CISC), i ha estat avaluat i reconegut per l'AQU com a titulació oficial.

Objectius

L'objectiu del màster és preparar tecnòlegs per a la pròxima revolució basada en l'ús intensiu de dades en el sector de serveis a la salut, de manera que es converteixin en serveis òptims, eficients, i s'habiliten els trasllats de coneixement de Medicina, Bioenginyeria, i Biomedicina, entre d'altres.
 
Es tracta d'un màster multidisciplinari que comprèn matèries de:

  • Ciències de la salut: Els processos segons els nivells assistencials, La presa de decisions en els processos assistencials
  • Intel·ligència Artificial: Sistemes intel·ligents de suport a la presa de decisions, Tècniques d'aprenentatge automàtic en salut
  • Anàlisi de dades: Tècniques intel·ligents d'anàlisi de dades, Bioestadística aplicada
  • Organització i gestió d'empreses i sistemes d'informació: Gestió, qualitat i estàndards, Informàtica mèdica

El màster neix amb el propòsit de mantenir una forta vinculació amb la realitat professional del sector, apropant els estudiants als actors relacionats amb la salut (empreses de serveis, corporacions hospitalàries, administracions), a través de les pràctiques en empresa (1 a 3 mesos). Així mateix, els estudiants provinents del sector, podran optar al reconeixement de crèdits per experiència laboral.

Ressenyes

  1. #1

    Marc (ELIMINAR) 07/07/14 a les 09:23

    http://www.youtube.com/watch?v=Gs2KT2yBG58&feature=youtu.be

Veure totes les ressenyes