TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor de Professionals i Ciutadans

Consell Assessor de Professionals i Ciutadans

Creat l’any 2010, el Consell Assessor de Professionals i Ciutadans és un òrgan assessor que té la finalitat de col·laborar en l’establiment de prioritats i accions que permetin orientar les millors estratègies per aconseguir que les TIC ajudin a fer més equitatiu i sostenible el sistema sanitari actual.

Actualment el conformen membres de les institucions i/o sectors següents:

 • Agència d’Informació i Avaluació de Qualitat en Salut (AIAQS)
 • Centres sociosanitaris
 • Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
 • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
 • Departament de Salut
 • Fundació TicSalut
 • Hospitals de la xarxa d’utilització pública
 • Institut Català de la Salut
 • Institut d’Estudis de la Salut
 • Institut de l’Envelliment
 • Fòrum CIS

Dels temes tractats en la darrera reunió (21 de setembre de 2011) en destaquen els ítems següents:

 • Cal invertir en la promoció i prevenció de les malalties cròniques, posant de manifest que el 75% de la despesa sanitària es destina a aquestes patologies. Cal fer una aposta tecnològica per facilitar la relació de l’atenció primària amb l’hospital i potenciar la figura del malalt expert que té cura de la seva pròpia salut.

 • Cal estar atents a les iniciatives privades en TIC i salut i, en especial, als anomenats emprenedors socials, ja que poden ser de molta utilitat al sistema de salut. També cal tenir en compte la col·laboració del sector públic amb el sector privat per tirar endavant certes iniciatives innovadores.

 • Cal utilitzar les noves eines 2.0 en salut. No obstant això, l’ús de les xarxes socials, que han demostrat ser tant útils per treballar temes com la salut mental, requereixen d’un debat específic sobre els seus possibles riscos ètics i la necessitat que el professional trobi el seu lloc en aquest canvi de sistema.

 • Cal millorar la interacció professional–pacient en l'àmbit administratiu. Seria convenient que es pogués consultar la carpeta personal, la propera visita al metge, les llistes d’espera, etc.. Fins i tot s'ha proposat que en casos determinats la família pugui accedir a la carpeta personal de salut del pacient.