TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Consell Assessor Científic

El Consell Assessor Científic (CAC) és un organisme independent i consultor, creat l’any 2009, que proporciona assessorament al Patronat de la Fundació TicSalut, d’acord amb els criteris que s’estableixen en la regulació d’aquesta col·laboració. El passat 30 de maig de 2014 es va constituir un nou Consell Assessor Científic que està format per 37 membres de reconeguda trajectòria en l’àmbit de les TIC. La reformulació del consell està lligada a la nova etapa que ha iniciat la Fundació TicSalut i que es va concretar en el Pla Estratègic 2013-2017.

El Consell Assessor Científic (CAC) és un important òrgan consultiu i obert format per experts independents que, provinents de diferents disciplines, assessoren el Patronat de la Fundació TicSalut i l’orienten en el desenvolupament d’estratègies per ampliar i aprofundir en l’ús de les TIC amb una visió oberta i global.

Les responsabilitats principals del CAC giren al voltant dels objectius següents:

 • Assessorar sobre aspectes relacionats amb les tendències nacionals i internacionals en l'àmbit de les TIC per a la salut.
 • Orientar en el desenvolupament d'estratègies per ampliar i aprofundir en l'ús de les TIC en la salut, amb la previsió d'un ventall que consideri tant les aplicacions de la recerca mèdica avançada, la genòmica, com les aplicacions més operatives de telemedicina, imatge mèdica o gestió hospitalària.
 • Aportar experiència i coneixement sobre continguts específics, ja sigui de forma personal o mitjançant llurs connexions i xarxes professionals.
 • Considerar i recomanar les àrees de coneixement, els partners i els docents per a programes educatius en TIC i salut.
 • Proporcionar una visió oberta i global que sigui útil per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, que permeti avançar cap a un model basat en l'atenció personalitzada i humana per a tota la ciutadania.

Les reunions del CAC són semestrals però es manté un contacte continuat mitjançant la dinamització d'entorns de col·laboració compartits per generar debat i discussió constructiva.

La primera reunió del renovat Consell Assessor científic va incorporar el concepte Graphic Recording, tècnica que recull en format gràfic i en directe totes les aportacions que van fent els participants, aconseguint així aquest interessant resum visual del que s’ha tractat a la reunió en format pòster. La realització ha anat a càrrec de l’empresa ConnectingBrains.

Membres del Consell Assessor científic

 • Dolors Rusinés i Bonet és Secretària General de Benestar Social i Família. Nascuda a les Oluges el 1967. Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1990. Diploma de Funció Gerencial a les Administracions Publiques expedit per ESADE. Ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional en el Departament de Benestar Social i Família. Així, ha estat cap del Servei de Recursos Humans; cap del Servei de Coordinació i Suport Tècnic de la Direcció General d’Acció Cívica i subdirectora general d’Organització i Recursos Humans. També ha estat col·laboradora al despatx del Sr. Xavier Prades Queralt, advocat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

 • Josep Mañach i Serra és president del Consorci Sanitari del Maresme i ha estat fins desembre de 2012 Director de la Fundació TicSalut des de la seva constitució. Llicenciat en dret (UB), diplomat en pràctica jurídica (EPJ Roda Ventura) i diplomat en Psicologia Clínica (UB). Ha desenvolupat diversos càrrecs públics en l'àmbit de l'administració catalana com Responsable de l'àmbit Salut del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i coordinador de la Comissió Departamental per a la Coordinació de les TIC del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. També ha estat gerent del Consorci Sanitari de Barcelona (1999-2004) i de la Regió Sanitària Costa de Ponent del Servei Català de la Salut (1993 fins al 1999). Gerent d'Ordenació i Assistència Psiquiàtrica del Servei Català de la Salut. (1991/97).

 • Esther Cabrera és infermera des de l'any 1988 i llicenciada en Humanitats. L'any 2008 va obtenir el seu doctorat al Departament de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya. Durant els primers anys va desenvolupar la seva trajectòria professional com a infermera de cures intensives i urgències a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona. Des de l’any 1994 al 1997 va viure als EUA on va treballar com a infermera i docent a l'University of Nebraska Medical Center a Omaha, Nebraska (EUA). Al seu retorn l'any 1997 es va incorporar a la Fundació de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a Barcelona com a becària d'investigació en un projecte europeu del 5è Programa Marc (BIOMED). Va ser professora adjunta al Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya des de l’any 2000 al 2010. La Dra. Cabrera està acreditada com a professora Titular d'Universitat per l'ANECA i posseeix dos sexennis d'investigació reconeguts per l'Agència catalana d'Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari (AQU). Ha participat i participa activament en projectes finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. És avaluadora de projectes FIS i ETS del Ministeri de Sanitat (Institut de Salut Carles III) i de l'Agència Nacional d'Avaluació de Projectes (ANEP) del Ministeri de Ciència i innovació i forma part com a investigadora del Grup de Recerca Consolidat (GRC , SGR 916) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . És revisora de la revista Patients Education and Counselling i membre del Comitè Editorial de la revista Nursing (edició espanyola). Dirigeix des de l'any 2010 l'Escola Superior en Ciències de la Salut del TecnoCampus centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra i és directora acadèmica del màster Universitari en Cronicitat i Dependència de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Gisel Fontanet Cornudella és infermera i educadora social. Màster en Educació per a la Salut (UDL). Actualment és directora del projecte www.Infermeravirtual.com del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona ( COIB). Des de 1998, la seva activitat professional es desenvolupa en el marc de la promoció i l’educació per a la salut incorporant des del 2001, en una Unitat d’atenció de l’Hospital Vall d’Hebron, les TICs com a eines per complementar i optimitzar l’atenció presencial a persones amb un problema de salut crònic. Realitza docència relacionada amb el potencial de l’e-salut davant la promoció de l’autonomia i la independència de les persones en la millora de la seva salut i la de la seva comunitat.

 • Ferran Sanz Carreras, és Catedràtic d'Informàtica Biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investigador de l’Institut hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica de l'IMIM i la UPF (GRIB). Autor de més de 100 articles indexats segons ISI. Coordinador de 8 projectes europeus. Actualment és coordinador acadèmic del projecte europeu eTOX sobre la predicció in silico de la toxicitat de medicaments. President de la European Federation for Medicinal Chemistry entre 2003 i 2005. Membre del Comitè Científic de Innovative Medicines Initiative (IMI) entre 2009 i 2013.

 • Josep Valor és Doctor en Investigació Operativa pel MIT i Doctor en Enginyeria Mèdica pel departament conjunt Harvard Medical School i l'MIT. Combina la seva activitat acadèmica a l'IESE de professor de Tecnologies de la Informació amb la de consultoria i altres activitats relacionades amb el sector Salut, com ser membre del Consell d'Administració de l‘AQuAS.

 • Montserrat Vendrell és Directora general de Biocat (www.biocat.cat), l’organització que dinamitza i promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya, des d’abril de 2007, havent estat prèviament subdirectora general del Parc Científic de Barcelona. Compta amb més de deu anys d’experiència en diferents centres de recerca internacionals en el sector de la biomedicina i més de 15 en gestió de la recerca i la innovació. És doctora en Ciències Biològiques (UB, 1991), Màster en Comunicació Científica (UPF, 1997) i Programa de Direcció General (PDG-IESE, 2007). Des de 2012, és presidenta del Consell Europeu de Bioregions (CEBR). Va ser membre del Consell Directiu de la Societat Catalana de Biologia entre el 1996 i el 2007.

 • Genís Roca, és Fundador i President de RocaSalvatella, consultoria de negoci focalitzada en la transformació digital amb oficines a Barcelona, Madrid i Bogotà. Amb més de vint anys d'experiència en creació de projectes a Internet, direcció d'empreses i exploració del potencial de les xarxes, el 2013 i 2014 ha estat triat pel diari El Mundo un dels 25 espanyols més influents de Internet. Membre de diferents consells assessors i d'administració, col·labora habitualment amb mitjans de comunicació i acadèmicament amb universitats i escoles de negoci.

 • Lluis Donoso. Director del Centre de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Clínic de Barcelona. Director Executiu , UDIAT Centre de Diagnòstic de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Va néixer a Sabadell ( Barcelona ) el 1955. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'any 1992 va obtenir en aquesta Universitat el grau de doctor amb la qualificació d'excel·lent " Cum Laude" . Va realitzar la residència en radiologia a l'Hospital de St Pau de Barcelona, obtenint el títol d'especialista en 1985. Entre 1986 i 1989 va treballar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i posteriorment va tornar a l'Hospital de St Pau a Barcelona fins al 1992 . El 1992 , va ser nomenat director del Departament de Radiologia del recent inaugurat Centre de Diagnòstic UDIAT , de la Corporació Sanitària Parc Taulí , adquirint el càrrec de director executiu el 1998 . Des de l'any 2006 és, a més , director del Centre de Diagnòstic per la Imatge de l'Hospital Clínic de Barcelona i Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Així mateix, ha publicat més de 90 articles i capítols de llibres i ha donat nombroses conferències convidades en universitats de prestigi , congressos i cursos tant a nivell nacional com internacional.

 • Ester Sarquella és educadora social, psicopedagoga i màster en funció directiva actualment és membre del Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha desenvolupat la seva activitat professional en els serveis socials bàsics a nivell tècnic a l’Ajuntament de Vic i a nivell directiu a la Mancomunitat la Plana junt amb tasques docents en el Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic.

 • Glòria Palomar Frias és Economista i Màster en Direcció d'Entitats Sanitàries, amb més de 20 anys d'experiència en el sector salut. Els últims 13 anys com a Directora de Gestió de la Fundació Parc Taulí, fundació de recerca clínica, amb experiència en la gestió de la recerca i en la dinamització i gestió de la innovació tecnològica, la seva posada en valor i el desenvolupament de negoci. Des de gener de 2012 ocupa el càrrec de Presidenta de la Red de Entidades Gestoras de la Investigación Clínica y Biomédica (REGIC)

 • Jordi Graells i Costa graells.cat i slideshare.net/jordigraells. Llicenciat en geografia; em dedico a la innovació a l’Administració a través d’Internet i les xarxes socials (dades obertes, xarxes socials, serveis mòbils, govern obert, gestió del coneixement…). Actualment sóc coordinador de Continguts i Innovació a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió (Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya). Premi Nadal Batlle de la Universitat de les Illes Balears, sobre TIC, en la seva quarta edició 2002. He publicat articles i monografies sobre com relacionar coneixement i innovació a les organitzacions

 • Jordi Escalé i Castelló va néixer a Barcelona el 1970. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per ESADE, ADE per la UPC i PDG per IESE a més d’haver realitzat nombrosos cursos de Sistemes d’Informació als EUA. Ha desenvolupat la seva carrera professional al grup Telefónica en funcions de direcció de màrqueting estratègic, eCommerce i eBusiness, al holding Vilella Rahn com a director general de serveis corporatius, director d’Innovació i Màrqueting a Infojobs, empresa del grup multinacional Schibsted. Des de l’any 1995 és professor a ESADE on imparteix continguts relacionats amb l’economia digital, essent impulsor de l’ús de les TIC en l’ensenyament. Des de finals d’abril de l’any 2011 ocupa el càrrec de Director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 • Josep Samitier és el Director de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), coordinador de la Plataforma Espanyola de Nanomedicina (NanomedSpain). El Professor Samitier va ser rector de la Universitat de Barcelona (UB) i amb anterioritat havia estat Vicerector d'Innovació i subdirector del Parc Científic de Barcelona (PCB). En els darrers quinze anys, ha participat i coordinat diferents projectes Europeus (FP5, FP6, FP7) relatius a Microsistemes integrats i Nanotecnologia per a aplicacions biomèdiques. Ha publicat més de 200 articles científics en aquests camps i té 6 patents sota llicència. Va rebre el Premi Ciutat de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona en l'àrea de Tecnologia l’any 2003.

 • Silvia Cordomí, és Economista de la Salut. En l'actualitat adjunta a la Gerència d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut, havent ocupat diversos càrrecs en el sistema sanitari català des del 2001, tant en l'àmbit de la gestió territorial implantant projectes territorials en base capitativa com en el gabinet del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut. L'impuls de projectes innovadors relacionats amb la teleassistencia, activitat virtual o no presencial, compartició de dades entre proveïdors i amb el pacient han estat una constant i actualment ampliant el focus d'interès en redisseny de les prestacions que permet l'mHealth i el Big data.

 • Marta Aymerich i Martinez, Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, UOC. És doctora en Medicina i Cirurgia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2002) i Master in Public Health (Harvard University, 1999). Membre del grup de recerca “Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (TransLab)” de la Universitat de Girona. Va dirigir l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (2006-2008) on havia desenvolupat la seva carrera investigadora des de 1995.

 • Albert Ledesma i Castelltort. Metge de família. Director del Programa interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària. Departament de Presidència. Els darrers 18 anys he estat treballant com a metge de capçalera a l'EBA de Vic. Actualment segueixo exercint com a tal un dia a la setmana. Soci de l'entitat Equip d'Atenció Primària Vic SLP. Els dos darrers anys he exercit també com a responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya i com líder de la línia 2 del Pla de Salut 2011-2015 "Atenció a la cronicitat". He participat en diferents projectes TIC i estic molt interessat en aquest instrument tant interessant i necessari per a la implementació de models d'atenció de base poblacional.

 • Joan Bigorra és actualment Director d’Innovació de l’Hospital Clínic de Barcelona i Professor Associat de la UPF . Prèviament ha estat Director Gerent de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, Director General de Novartis Farmacéutica i Director Mèdic i de I+D de Bayer Healthcare i de Boehringer Ingelheim. És Doctor en Medicina, especialista en Farmacologia Clínica, Llicenciat en Dret, i PDD per IESE. Es autor o coautor de nombrosos articles sobre I+D i innovació mèdica.

 • Joan Cornet i Prat, nascut a Manresa l’any 1950. Enginyer Tècnic en Metal·lúrgia i llicenciat en Psicologia. L’any 1979 va ser elegit alcalde de Manresa, càrrec que va ocupar fins 1987, desprès es va incorporar com a alt funcionari a la Comissió Europea de Brussel·les. El juny del 2004 va ser nomenat Secretari General del Departament de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya. El setembre 2005 el Govern li va encarregar la posta en marxa de la Bioregió de Catalunya i des de Gener 2007 fins Abril de 2013 per encàrrec del Departament de Salut ha estat al front de la Fundació TicSalut, com a President Executiu. Actualment és director del centre de Competències en mHealth del Mobile World Capital Barcelona i patró d'afers internacionals i estratègia mhealth de la Fundació TicSalut. Es professor consultor de la UOC i de IL3 ( Universitat de Barcelona)

 • Salvador Pallejà Sedó, nascut a Reus, és Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Especialista en Documentació Mèdica i Especialista en Economia de la Salut i dels Serveis Sanitaris. Actualment és Director Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Institut Català de la Salut. Ha estat Director Assistencial del Pius Hospital de Valls, Director de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Director Assistencial del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca i Director General de Iasist México. També ha estat membre del Patronat de la Fundació Son Llàtzer i President de la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

 • Mireia Sans és Llicenciada en Medicina Familiar i Comunitària per la Universitat de Barcelona. Actualment és Directora Unitat de Gestió Hospitalet Nord, ICS (EAPs Florida Nord, Florida Sud i Pubilla Casas). Professora associada UB. Vocal COMB. Membre comitè d’experts de la Central de Resultats en Generalitat de Catalunya. Doctora Cum Laude UB (2008). Professora associada a la UB (des de 2005). Presidenta secció Metges e-salut del COMB (des de 2003). Vicesecretaria CAMFiC (2001-2005). Tutora de residents (des de 2003). Ha estat metge assistencial d’Equips d'AP del Prat de Llobregat (2000-2002), metge assistencial EAP El Castell (2002-2013), Directora EAP El Castell, Castelldefels (2005-2013), Responsable Formació CAMFiC (2000-2005), i Redactora Mèdica JANO (2003-2011).

 • Núria Gutierrez Jiménez, és metge de família. Màster en gerontologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona. És Directora Equip Atenció Primària del 2009 al 2012. Responsable Equip Gestió Cronicitat SAP Baix Llobregat Centre des del novembre 2012 i continuant en l'actualitat

 • Sergio Jerez Rico, Director de Mobile eGovernment & Data, Ajuntament de Barcelona. Va cursar Empresarials a la Universitat Central de Barcelona; Màster en Direcció de Operacions i Innovació (ESADE) / Màster in Public Administration (ESADE). Ha realitzat tota la seva carrera professional en l'àmbit de la modernització del Sector Públic, i actualment és Director de Mobile, eGovernment & Data de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Alex Guarga i Rojas és llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la UAB. Especialista en Medicina Interna Hospital Vall d’Hebron. Professor associat de patologia mèdica UAB. Coordinador mèdic EAP La Mina. Coordinador de programes sanitaris de l’àmbit territorial Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut. Cap de planificació del CSB. Director de Planificació, compra i avaluació RSB. Director executiu de programes RSB. Gerent de serveis assistencials CatSalut. Director de l’Àrea d’atenció sanitària del Catsalut.

 • Francesc Pla Santamans, és Llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona (1987). Vicepresident del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (des de 2008). Responsable del projecte de Recepta Electrònica per part del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (des de 2008). Vocal del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (des de 2008). Secretari del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (2000-2003). President del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (1997-2000). Tresorer del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (1994-2003). Vocal del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (1991-1993). Membre del Consell d’Administració de l’ICS (des de 2011).Director de la revista El Farmacéutico (des de 2009).Titular d’oficina de farmàcia

 • Josep Roca (Girona, 1952) és coordinador d’Innovació de l’Institut Clínic del Tòrax (ICT) de l’Hospital Clínic (Barcelona), Professor en Medicina de la Universitat de Barcelona i investigador de l’IDIBAPS. Autor de més de 260 articles originals i editor de diversos llibres i capítols. Les dos àrees principals d’interès son: malalties cròniques (medicina de sistemes i serveis integrats de salut amb suport de TIC), i relacions entre oxigenació-bioenergètica cel·lular i metabolisme (mecanismes biològics, avaluació no invasiva, exercici, rehabilitació i “wellness”).

 • Marta Otero i Viñas, és professora titular de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) des d’on dirigeix el Laboratori de Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab). Des del 2014, és també investigadora visitant al Departament de Dermatologia de la Boston University School of Medicine. La Dra. Otero va ser Vicerectora de recerca i transferència de coneixement de la UVic-UCC (2008-2014), i prèviament va crear i ser responsable de la Unitat de Cultius Cel·lulars de l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (2003-2006). És doctora en Bioquímica i Biologia Molecular (Universitat de Barcelona, 2004), Postgrau en Direcció Estratègica d’Universitats (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010), Llicenciada en Bioquímica (Universitat de Barcelona, 1999) i Llicenciada en Ciències Químiques (Universitat de Barcelona, 1999).

 • Pere Clavé. MD, PhD, Director Acadèmic, Recerca I Innovació del Consorci Sanitari del Maresme (http://www.csdm.cat). Metge Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Professor Associat del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Adjunct Associate Professor. School of Public Health, Tropical Medicine and Rehabilitation Sciences, James Cook University, Townsville, Queensland, Australia. President of the European Society for Swallowing Disorders (www.myessd.org) and International Councillor at the Dysphagia Research Society (http://www.dysphagiaresearch.org/) and World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus (OESO, http://www.oeso.org/). Editor Associat de les revistes: Dysphagia, Neurogastroenterology and Motility and World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology. Investigador Principal del Grup de Fisiologia Digestiva Ciberehd CSdM-UAB. https://www.ciberehd.org/ i codirector del grup de Recerca Consolidat SGR 789 (UAB-CSdM, grup d’estudi per la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques). Membre del College of Reviewers for the Canada Research Chairs Program of the Government of Canada. Editor de 3 llibres i autor de més de 100 publicacions científiques en revistes internacionals focalitzades en la fisiologia dels mecanismes neurals de control de la motilitat orofaríngia, gastroesofàgica i colorectal i les seves alteracions en diverses malalties gastrointestinals cròniques, neurològiques i l’envelliment (http://www.researchgate.net/profile/Pere_Clave).

 • Irene Jimenez Lopez. Cap d’Unitat d’Atenció al Ciutadà de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya. Bachelor of Arts in Business Administration Staffordshire University. MBA en Empresarials, Marketing i Relacions Publiques, Escola Superior ESERP. Suficiència investigadora al Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UAB. En l’actualitat realitzant el treball de tesi doctoral sobre “Anàlisi de la implantació i assoliment de la Carta de Drets i Deures a la Unitat de Cirurgia Geriàtrica”.

 • Marta Trayner i Güixens. Metgessa del Sistema d'Emergències Mediques de Catalunya. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en Medicina d'Urgències i Emergències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgraduada en Medicina Tropical per la Universitat de Barcelona i en Cooperació Internacional al desenvolupament i ajuda humanitària per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha realitzat la seva activitat principal com metgessa assistencial presencial i no presencial al Sistema d’Emergències de Mediques de Catalunya. Ha col·laborat i treballat en l’àmbit de la Cooperació Internacional i l’Acció Humanitària com a Coordinadora de Salut en Emergències per les Amèriques de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja , així com en operacions de desastres i crisis a Colòmbia, Pakistan, Haití, Turquia, Perú, Palestina, Albània, Guatemala etc. Ha participat en el disseny, planificació i implementació de projectes en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions al servei de les Emergències Mediques i l’Acció Humanitària.

  Docent en l’àmbit de Salut en Emergències i desastres a diverses universitats, com la Universitat Carlos III Madrid, Universitat Jaume I Castelló i la Plana, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili. Es membre dels Equips d’Emergències del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

 • David Vidal és Director de Sistemes d'Informació de l'Hospital Clínic de Barcelona des del 2007. Va obtenir el títol de Llicenciat en Informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya (1992) i el Màster en Gestió de les Tecnologies de la Informació a La Salle Barcelona - Universitat Ramon Llull (2003). També és Professor de Sistemes d'Informació en el Màster de Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris de la Universitat de Barcelona des del 2011, i membre del EMEA Healthcare and Life Sciences Advisory Board de la companyia Dell des del 2014. Amb focus en l'organització i els processos, es recolza en equips multidisciplinaris en el seu lideratge de l'evolució del Healthcare Information System cap a un Hospital "sense paper" i promovent el desenvolupament d'eines de Suport a les Decissions Clíniques.

 • Carmen Cabezas Peña. Metgessa (Universitat de Barcelona). Màster en metodologia de les Ciències de salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Medicina familiar i comunitària i Medicina preventiva i salut pública. Membre durant més de 15 anys dels grups de treball sobre Educació sanitària del Programa d'activitats preventives i promoció de la salut (PAPPS) de la Societat Espanyola de medicina familiar i comunitària (semFYC) i els grups de treball sobre prevenció i control del tabaquisme de semFYC i la societat Catalana de Medicina familiar i comunitària (CAMFIC) . Presidenta d'aquest grup per un període de 5 anys. Autora de més de 80 publicacions científiques en revistes i capítols de llibre. Durant 20 anys ha realitzat docència i recerca en prevenció i promoció de la salut, i especialment des de l’atenció primària i la salut comunitària. Des del 2006 és subdirectora general de promoció de la salut en la ASPCat del Departament de salut

 • Jordi Casanovas Font - EAP VIC

 • Carles Dominguez - ICS (Institut Català Salut) Sistemes Informació Centre Corporatiu

 • Jorge Juan Fernández - H. Sant Joan de Déu

 • Pol Perez - ICS (Institut Català Salut) Sistemes Informació Centre Corporatiu

 • Nuria Serra - IDI (Institut Diagnòstic per Imatge)