TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Ester Sarquella és educadora social, psicopedagoga i màster en funció directiva actualment és membre del Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment ha desenvolupat la seva activitat professional en els serveis socials bàsics a nivell tècnic a l’Ajuntament de Vic i a nivell directiu a la Mancomunitat la Plana junt amb tasques docents en el Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic.