TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Silvia Cordomí, és Economista de la Salut. En l'actualitat adjunta a la Gerència d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut, havent ocupat diversos càrrecs en el sistema sanitari català des del 2001, tant en l'àmbit de la gestió territorial implantant projectes territorials en base capitativa com en el gabinet del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut. L'impuls de projectes innovadors relacionats amb la teleassistencia, activitat virtual o no presencial, compartició de dades entre proveïdors i amb el pacient han estat una constant i actualment ampliant el focus d'interès en redisseny de les prestacions que permet l'mHealth i el Big data.