TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Albert Ledesma i Castelltort. Metge de família. Director del Programa interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària. Departament de Presidència. Els darrers 18 anys he estat treballant com a metge de capçalera a l'EBA de Vic. Actualment segueixo exercint com a tal un dia a la setmana. Soci de l'entitat Equip d'Atenció Primària Vic SLP. Els dos darrers anys he exercit també com a responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya i com líder de la línia 2 del Pla de Salut 2011-2015 "Atenció a la cronicitat". He participat en diferents projectes TIC i estic molt interessat en aquest instrument tant interessant i necessari per a la implementació de models d'atenció de base poblacional.