TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Núria Gutierrez Jiménez, és metge de família. Màster en gerontologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona. És Directora Equip Atenció Primària del 2009 al 2012. Responsable Equip Gestió Cronicitat SAP Baix Llobregat Centre des del novembre 2012 i continuant en l'actualitat