TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Pere Clavé. MD, PhD, Director Acadèmic, Recerca I Innovació del Consorci Sanitari del Maresme (http://www.csdm.cat). Metge Especialista en Cirurgia General i del Aparell Digestiu. Professor Associat del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Adjunct Associate Professor. School of Public Health, Tropical Medicine and Rehabilitation Sciences, James Cook University, Townsville, Queensland, Australia. President of the European Society for Swallowing Disorders (www.myessd.org) and International Councillor at the Dysphagia Research Society (http://www.dysphagiaresearch.org/) and World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus (OESO, http://www.oeso.org/). Editor Associat de les revistes: Dysphagia, Neurogastroenterology and Motility and World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology. Investigador Principal del Grup de Fisiologia Digestiva Ciberehd CSdM-UAB. https://www.ciberehd.org/ i codirector del grup de Recerca Consolidat SGR 789 (UAB-CSdM, grup d’estudi per la motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques). Membre del College of Reviewers for the Canada Research Chairs Program of the Government of Canada. Editor de 3 llibres i autor de més de 100 publicacions científiques en revistes internacionals focalitzades en la fisiologia dels mecanismes neurals de control de la motilitat orofaríngia, gastroesofàgica i colorectal i les seves alteracions en diverses malalties gastrointestinals cròniques, neurològiques i l’envelliment (http://www.researchgate.net/profile/Pere_Clave).