TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Marta Trayner i Güixens. Metgessa del Sistema d'Emergències Mediques de Catalunya. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, Màster en Medicina d'Urgències i Emergències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgraduada en Medicina Tropical per la Universitat de Barcelona i en Cooperació Internacional al desenvolupament i ajuda humanitària per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha realitzat la seva activitat principal com metgessa assistencial presencial i no presencial al Sistema d’Emergències de Mediques de Catalunya. Ha col·laborat i treballat en l’àmbit de la Cooperació Internacional i l’Acció Humanitària com a Coordinadora de Salut en Emergències per les Amèriques de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja , així com en operacions de desastres i crisis a Colòmbia, Pakistan, Haití, Turquia, Perú, Palestina, Albània, Guatemala etc. Ha participat en el disseny, planificació i implementació de projectes en l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions al servei de les Emergències Mediques i l’Acció Humanitària.

Docent en l’àmbit de Salut en Emergències i desastres a diverses universitats, com la Universitat Carlos III Madrid, Universitat Jaume I Castelló i la Plana, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili. Es membre dels Equips d’Emergències del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.