TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Gisel Fontanet Cornudella és infermera i educadora social. Màster en Educació per a la Salut (UDL). Actualment és directora del projecte www.Infermeravirtual.com del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Barcelona ( COIB). Des de 1998, la seva activitat professional es desenvolupa en el marc de la promoció i l’educació per a la salut incorporant des del 2001, en una Unitat d’atenció de l’Hospital Vall d’Hebron, les TICs com a eines per complementar i optimitzar l’atenció presencial a persones amb un problema de salut crònic. Realitza docència relacionada amb el potencial de l’e-salut davant la promoció de l’autonomia i la independència de les persones en la millora de la seva salut i la de la seva comunitat.