TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Consells Assessors > Consell Assessor Científic

Ferran Sanz Carreras, és Catedràtic d'Informàtica Biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Investigador de l’Institut hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). Director del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica de l'IMIM i la UPF (GRIB). Autor de més de 100 articles indexats segons ISI. Coordinador de 8 projectes europeus. Actualment és coordinador acadèmic del projecte europeu eTOX sobre la predicció in silico de la toxicitat de medicaments. President de la European Federation for Medicinal Chemistry entre 2003 i 2005. Membre del Comitè Científic de Innovative Medicines Initiative (IMI) entre 2009 i 2013.