TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat d'activitats

Del 25 de setembre al 23 d'octubre de 2013

Taller virtual de Serveis de Terminologia Clínica

Taller virtual sobre Serveis de Terminologia Clínica organitzat per HL7 Spain, CCI (Centre de Competències d’Integració) Tecnocampus, TicSalut i BITAC, que començarà el proper 25 de setembre del 2013. El taller s’impartirà en castellà i tindrà una durada de 35 hores en 6 setmanes. L'esdeveniment està adreçat a clínics, tècnics i gestor que, preferentment, hagin cursat el taller d'introducció a SNOMED CT i vocabularis controlats (edició presencial o virtual).

Pla d'actuació:

 1. Introducció a SNOMED CT i altres terminologies clíniques. Catàleg de vocabularis controlats.
 2. Serveis de terminologia clínica. Eines, estratègies i estàndards d'informació.
 3. Guia d'implementació de SNOMED CT. Especificació, escenaris i optimització de serveis.
 4. Definició de "Clinical Statements" amb HL7 RIM i SNOMED CT. La base per emmagatzemar i compartir coneixement clínic.
 5. Generació de documents clínics HL7 CDA amb el suport de serveis de terminologia. Explotació d'un repositori de documents amb XML i estàndards internacionals.

Cada setmana els alumnes treballaran una unitat didàctica, sobre la qual se’n farà un qüestionari d’autoavaluació i un exercici pràctic. Al llarg del curs també es desenvoluparà un cas d’ús on s’aplicaran els conceptes teòrics adquirits.

A la finalització del taller virtual els participants hauran de:

 1. Entendre el valor que aporten les terminologies clíniques més utilitzades.
 2. Reconèixer els avantatges de combinar vocabularis controlats i estàndards d'informació & documentació clínica.
 3. Utilitzar les correspondències entre els conceptes de les diferents terminologies i conèixer els seus límits.
 4. Conèixer la funcionalitat d'un servidor de terminologia en diferents escenaris.
 5. Definir un pla d'implementació de serveis de terminologia clínica.
 6. Com extreure coneixements clínics d'un repositori de documents XML - HL7 CDA, amb el suport de serveis de terminologia clínica.

Per més informació sobre el taller podeu consultar a spain@openhl7.net

25 Setembre 2013