TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

L'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut posa a la vostra disposició el servei d'homologació per iSalut.

Aquest servei està adreçat als proveïdors de tecnologia de la informació en salut i té com a objectiu assessorar-vos i acompanyar-vos en el procés d'homologació dels vostres productes per tal que s'ajustin als requeriments tècnics i d'interoperabilitat necessaris per poder integrar-los amb els sistemes dels centres sanitaris catalans i amb elements com l’iSalut.

L'homologació representa un segell de qualitat, ja que es garanteix que es compleix amb tots els requeriments d'interoperabilitat i d'aplicació d'estàndards, alhora que simplifica la justificació d'acompliment de requeriments en processos de compra o concursos de proveïment per part de centres del sistema sanitari català.

El servei d’homologació per iSalut us permet desenvolupar eines o productes que aprofitin els avenços més importants en l’establiment de criteris d’interoperabilitat i en el desplegament dels projectes estratègics segons els criteris establerts en salut a Catalunya.

Per rebre més informació sobre com homologar els vostres dispositius o sistemes us podeu adreçar a homologacio(ELIMINAR)@ticsalut.cat.

Informació relacionada:

Avís legal:

L'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat informa els possibles clients sobre els límits de la certificació:

  • Els criteris d’homologació representen només els criteris generals o les capacitats bàsiques, a vegades establertes per a l’ús del sistema, dispositiu o servei en una especialitat clínica, i que poden ser insuficients, inadequades o excessives per a altres especialitats.
  • Els criteris d’homologació no avaluen la utilitat del sistema, dispositiu o servei.
  • Altres fets, segons correspongui.