TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

27-10-2014

Disponible el procés de validació de la missatgeria WiFIS als centres

Tots els centres que ho desitgin poden sol·licitar la validació de la missatgeria WiFIS dels seus sistemas a l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat.

Un cop omplert el formulari de sol·licitud es  notificarà als centres el dia i hora per fer les proves que es realitzaran de manera remota mitjançant una plataforma de validació dissenyada específicament per a vlidar aquest tipus de missatgeria.

El centre haurà d'indicar el rol el qual representa, tant si és un centre proveïdor, un centre peticionari o si realitza els dos rols a la vegada, ja que les proves a efectuar depenen del rol esmentat.

Per realitzar les respectives validacions, el centre haurà d'enviar els missatges via servei web a una URL que se li indicarà un cop acceptada la sol·licitud. La plataforma de validació contestarà amb una resposta positiva si la validació ha estat correcte, o negativa en cas de no haver superat el procés, descrivint els errors que s'han generat. Aquesta plataforma ens permet realitzar un conjunt de validacions en una mostra de missatges de WiFIS dels dominis de Derivacions de proves i Cites.

Un cop els centres superin amb èxit el procés se'ls hi enviarà un certificat indicant que el seu centre compleix les especificacions de la missatgeria WiFIS.

Per qualsevol dubte referent al projecte WiFIS o sobre el procés de validació, podeu consultar tota la documentació de WiFIS.

Compartir