TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

01-12-2014

Publicació dels Requeriments d'Interoperabilitat i els Criteris de Conformitat del domini d'homologació per a Serveis de Cita Prèvia i Canvi de Metge amb LMS

S'ha obert un nou domini d’homologació per a Serveis de Cita Prèvia i Canvi de Metge amb LMS el qual permetrà als proveïdors en salut que ho desitgin homologar els seus serveis de cita prèvia i canvi de metge.

En el document de requeriments funcionals s’indiquen les funcionalitats que han de disposar aquests serveis. El document de requeriments d’interoperabilitat contempla els criteris que tot servei de cita prèvia i canvi de metge ha de garantir perquè sigui interoperable amb d’altres sistemes. I finalment, el document de criteris de conformitat especifica els criteris que tots els serveis de cita prèvia i canvi de metge han de complir per superar el procés d’homologació amb èxit.

Obtenir el certificat d’homologació de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat garanteix que el sistema, dispositiu o servei homologat compleix amb els requeriments d’interoperabilitat i fa ús d’estàndards. A més a més, aquest certificat aporta el segell de qualitat d’aquells productes homologats i reconeguts per la Fundació TicSalut.

Pel que fa al domini de Serveis de Cita Prèvia i Canvi de Metge amb LMS, a continuació podeu consultar tota la documentació de referència per a la homologació d’aquests tipus de sistemes.

Compartir