TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La interoperabilitat és la capacitat d'integrar fàcilment la informació entre sistemes, tant en les comunicacions i l'emmagatzematge, com en els processos de negoci. Aquesta interoperabilitat s'ha de definir utilitzant un llenguatge que permeti la integració: els estàndards.

L'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut treballa per garantir la interoperabilitat dels sistemes sanitaris, promovent els estàndards i definint els documents que serveixen de referent per assolir aquesta interoperabilitat.

A continuació es mostren els projectes en els quals participa l'OFSTI i amb la documentació relacionada:

Destaquem

Olimpíades al HIMSS18: Interoperabilitat Internacional

La iniciativa Olympic Healthcare Interoperability (OHI), desenvolupada per HIMSS amb la col·laboració d’SNOMED International (IHTSDO), pretén aprofitar-se (començant per un pilot a Tokyo 2020 que inclourà proves relatives a la identificació) de l’accés al resum internacional del pacient.

Més notícies