TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Altres recursos

Als següents enllaços es poden consultar recursos relatius a estàndards i interoperabilitat: