TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

CONSULTA DADES

Per poder rebre informació entre centres, cal que cada centre sigui capaç, de consultar les dades i poder-les enviar a un altre centre. Per tant, aquest procés és un procés molt útil per garantir la comunicació entre centres.

Actualment aquest paquet es fa servir per a que el centre peticionari i centre proveïdor sàpiguen a quin pacient exactament se li vol fer la prova. Per tant, per aconseguir-ho, s'envia primer una petició de consulta de cerca de pacient de manera que el centre proveïdor respongui un missatge de resposta a aquesta consulta. 

A continuació es pot obtenir tota la documentació relativa a aquest domini: