TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Cat@Salut La Meva Salut

El Cat@Salut La Meva Salut (LMS) és un espai digital, personal i intransferible de consulta que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i utilitzar-la d'una forma segura i confidencial, a més de facilitar-li la realització de tràmits electrònics.

Les persones majors d'edat, per mitjà de LMS, poden accedir a les dades i a la informació més rellevant sobre la seva salut.

El model de LMS funciona a través de Sistemes Homologats (SH), que són aplicacions que s'integren al canal, proporcionant una determinada informació sobre el pacient. Per poder-se integrar a LMS, els SH han de homologar-se seguint una sèrie de validacions definides en el "Marc d'Interoperabilitat LMS":

  • Marc d'Interoperabilitat LMS: Descriu en una sèrie de perfils, totes les especificacions necessàries que ha de tenir un sistema per formar part de LMS.