TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

DERIVACIONS DE PROVES

La Derivació és el procés que permet, des d'un centre, derivar un pacient i demanar algun tipus de prova a un altre centre.

S'inicia una petició de derivació de del centre peticionari, un cop enviat el missatge, el proveïdor respon amb un altre missatge. El centre peticionari pot enviar una modificació o cancel·lació de la derivació i el centre proveïdor també ho pot fer. Finalment el centre proveïdor és el qui dona per finalitzat el procés.

El paquet "Derivacions de Proves" conté tot el que fa referència a gestionar una derivació (crear-ne una de nova, modificar-la, cancel·lar-la, afegir-ne i obtenir els resultats).