TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

EI2Med

A partir del Pla de Malalties Respiratòries (PDMAR), es va proposar un projecte per estandarditzar els informes d'espirometria. Mitjançant la plataforma d'integració Mirth, s'ha desenvolupat una aplicació que permet gestionar el procés de les espirometries en qualsevol centre, mitjançant l'estàndard de missatgeria HL7 v2 i HL7 CDA R2. El producte permet, a partir d'una demanda d'espirometria generada per un centre, i de la prova d'espirometria en sí, lligar ambdós processos generant un informe final que conté la informació de la prova, així com les gràfiques que representen la respiració produïda per el pacient.