TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Inici > Estàndards i interoperabilitat > Interoperabilitat > Validació missatgeria WiFIS

VALIDACIÓ DE MISSATGERIA WIFIS ALS CENTRES

El programa de certificació d'aplicacions de salut pretén ajudar als centres o entitats a identificar si els seus sistemes compleixen amb les especificacions regulades en el projecte WiFIS. Per aquesta raó, l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) ha elaborat un conjunt de requeriments per poder validar el correcte ús de la missatgeria WiFIS als centres i poder atorgar els corresponents certificats en cas de superar amb èxit el procés.

Per poder establir un procés de garantia de qualitat que els centres s'adhereixen al projecte WiFIS s'ha definit una plataforma de validació per testejar la missatgeria dels centres i verificar si compleixen amb les especificacions de WiFIS.

Aquest conjunt normatiu es recull en la següent documentació: