TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

LABORATORI

El procés laboratori és una àrea amb molta activitat dins d'un centre, ja que gestiona les peticions, modificacions i retorn de resultats de les proves efectuades.

El procés s'inicia a partir d'una petició d'una prova de laboratori des del centre peticionari, un cop rebut aquest missatge, el laboratori dóna la resposta amb un altre missatge de resposta. Entre la recepció dels missatges hi pot haver un temps d'espera mentre no es reben les mostres, per tant cal que un cop rebuda la petició el centre enviï un missatge notificant la recepció de la petició. Finalment, un cop el laboratori ha realitzat la prova, envia els resultats a través d'un missatge cap al centre peticionari, el qual respondrà amb un missatge de resposta genèric.

A continuació us podeu descarregar tota la documentació relacionada amb aquest domini: