TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

30-05-2013

Introducció a JSON

JSON (Notació d’Objectes de JavaScript) és un format lleuger d’intercanvi de dades el qual està basat en un subconjunt literal d’objectes del Llenguatge de Programació JavaScript.

Llegir-lo i escriure-ho és simple per persones, mentre que per a les màquines és simple d’interpretar i generar-lo. JSON és un format de text que és completament independent del llenguatge de programació però utilitza convencions que són àmpliament conegudes pels programadors de la família de llenguatges C, incloent C++, C#, Java, JavaScript, Perl, i molts altres.

Aquestes propietats fan que JSON sigui un llenguatge ideal per a l’intercanvi de dades i una molt bona alternativa (o complement) a XML degut a la seva simplicitat i lleugeresa.

JSON està constituït per dues estructures:

- Una col•lecció de parells de nom/valor. En diversos llenguatges això és conegut com un objecte, registre, estructura, diccionari, taula hash, llista de claus o un arranjament associatiu.
- Una llista ordenada de valors. En la majoria dels llenguatges, això s’implementa com arranjaments, vectors, llistes o seqüències.

Els vectors i altres estructures seqüencials per l’estil són estructures universals; virtualment tots els llenguatges de programació les suporten d’una manera o altra. És raonable que un format d’intercanvi de dades que és independent del llenguatge de programació es basi en aquestes estructures.

Per més informació podeu consultar l'enllaç adjunt.

Compartir