TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

14-06-2013

FHIR, la nova especificació HL7

Al llarg dels darrers anys, dins l’àmbit de la interoperabilitat entre sistemes del sector sanitari, des de la creació de HL7 i les seves posteriors versions com l'actual V3 i altres estàndards com CDA, sempre s’ha intentat buscar una eficient i ràpida integració de la informació encapsulada dins d'aquests missatges i documents mèdics que ajudin a fer del sistema sanitari mundial quelcom el més beneficiós possible per a tothom.

FHIR intenta anar més enllà i vol aconseguir una major eficiència en interoperabilitat adaptant les necessitats tecnològiques que hi ha en els temps actuals.

Perquè és necessari?

  • Tot i ser més robust, HL7 V3 és massa dur i difícil d’aprendre degut a la seva rigidesa i poca flexibilitat i això el fa més lent.
  • Els Documents Clínics CDA no són suficients ja que si bé ofereixen més flexibilitat en estructuració i continguts per altra banda es perden els avantatges que ofereix HL7 V3.
  • HL7 V2 necessita alguna nova eina pels executors que permeti un camí de transició òptim ja que V2 no proporciona una plataforma moderna pel processament intern i la manipulació de les dades sanitàries.
  • Hi ha nous mercats emergents, com per exemple el de la telefonia mòbil, i si surten noves eines com aplicacions per dispositius cel•lulars HL7 necessita alguna cosa més que oferir.
  • El món està en constant evolució i la tecnologia i l’enfocament dins l’àmbit de la interoperabilitat també han canviat.

Per més informació sobre el tema, podeu consultar els següents enllaços:

Compartir