TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

03-03-2016

Noves actualitzacions en la versió 2.0.1 de la missatgeria WiFIS

Arrel de les decisions que es van pendre amb el comitè WiFIS en l'última reunió el passat 26 de Gener, s'apliquen els següents nous canvis en la versió actual de WiFIS 2.0.1:

 • Indicar com a obligatori l’especialitat origen en el missatge de Derivació Petició Nova.
  • Actualitzar cardinalitat del camp PV1.6 i del component PV1.6.PL.10.
 • Indicar com a obligatori la prioritat i raó de l’estudi en el missatge de Derivació Petició Nova.
  • Canviar a cardinalitat 1..1 el grup de segments OMG_O19.TIMING i del camp OBR.31-Raó de l’estudi (Derivació Petició Nova)
 • Possibilitat d'enviar un apuntador a una imatge local en el missatge de Derivació Notificació de Resultats i Laboratori Notificació Resultats. 
  • Afegir el segment OBX “Resultat d’Observació – URI” en els missatges “Derivació Notificació de Resultats” i “Laboratori Notificació Resultats”.
 • Aclarir l’ús del segment OBX “Informe complet” en el missatge de Derivació Notificació Resultats per enviar l’informe en diferents formats (text simple, XML, PDF encapsulat...)
  • Actualitzar descripcions del segment OBX en el excel del missatge i afegir més exemples de construcció d’OBX en el document “WiFIS v2.0.1 - Annex III - Guia elements comuns”.
 • Actualitzar el segment “Resultat d’Observació - Study ID” del missatge de Derivació Petició Nova per tal de que sigui exactament igual que el segment “Study Instance UID” del missatge de Derivació Notificació Resultats.
  • Afegit la nova taula 99STY per permetre identificar si s’està informant un Study ID o Study Instance UID.*
 • Actualitzat el camp ORC.12 per poder especificar qualsevol professional a part de metges (basant-se en com ho fa actualment HC3).
  • Actualitzat cardinalitat i descripció del component XCN.1
  • Afegit el component XCN.8. S’aplica un “Early adoption” de la versió 2.7 d’HL7 per tal de poder inserir el OID.
  • Incorporació de la nova taula 99TID pel component XCN.13.

A part d'aquests canvis, s'ha hagut de realitzar la següent modificació urgent pel correcte funcionament en el circuit de missatges WiFIS:

 • Indicar el ID de Flux en el camp MSH.10 de totes les respostes ACK d’aplicació (només en els que tenen estructura ACK HL7, no en les altres respostes d’aplicació com els  ORG^O20), és a dir, als ACKs que responen a missatges de notificacions.

Aquestes correccions ja estan actualitzades a la documentació de l'estàndard WiFIS: /estandards/interoperabilitat/index_documentacio/

*ACTUALITZACIÓ 11/03/2016

Compartir

Diagrama general de WiFIS

Diagrama general de WiFIS