TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

06-07-2017

Publicada una actualització per la versió actual 2.0.2 del protocol WiFIS

L'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat ha publicat una nova actualització de la versió  WiFIS 2.0.2. Aquesta actualització,  té com a principals novetats:

  • Es normalitzen diversos formats de camps, com ara els de tipus "Data", que passen a tenir tots 14 posicions, o s’elimina la segona repetició del camp PID.11.
  • S'han actualitzat algunes taules del document "Annex II - Taules i vocabularis controlats" i se n’han creat algunes de noves amb nous valors tabulats, com la taula ET 99EME per poder indicar la prioritat "Emergent", o la taula ET 99 LOC per indicar els codis de localitats enlloc de fer servir els codis de municipis com es feia abans amb la taula ET-99MUN.
  • S'han actualitzat i afegit nous apartats a documents, com per exemple "l'Annex II - Taules i vocabularis controlats", "l'Annex III - Guia elements comuns", o el document "Procés derivacions de proves".
  • S'han afegit nous catàlegs a la carpeta de Catàlegs de la documentació.

Al document "WiFIS v2.0.2 - Control Canvis", ubicat dins la carpeta \General\Documentació de la documentació de WiFIS, es llisten els canvis realitzats en aquesta actualització. Per altra banda, es poden trobar aquests canvis de manera més detallada al document “WiFIS v2.0.2 - Annex IV - Llistat detallat de canvis (de versió 2.0.1 a 2.0.2)” ubicat a la mateixa carpeta. Tanmateix, als excels on es defineixen les estructures dels missatges, es troben marcades en taronja les cel·les que s'han canviat respecte la versió original 2.0.2.

Compartir

Diagrama general de WiFIS

Diagrama general de WiFIS