TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

NOTIFICACIONS

El procés de notificacions és el paquet on s'agrupen els casos d'ús que serveixen per enviar qualsevol tipus de notificació, i que no tenen sentit en la resta de paquets, i per tant, no van lligats a cap derivació.

Aquest paquet de "Notificacions" consta del missatge de Notificació Alerta que es genera quan un centre peticionari vol generar una alerta a un centre proveïdor. I també, conta d'un missatge Notificació Realització que es genera quan un centre peticionari vol avisar de l'acció que s'ha realitzat a un centre proveïdor.

A continuació podeu obtenir tota la documentació relativa a aquest domini: