TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

WiFIS

En l'actual sistema d'informació sanitari, les comunicacions es realitzen punt a punt, a partir d'acords comercials entre centres. Aquesta mentalitat desfavoreix la integració i interoperabilitat dels centres a llarga escala, ja que cada nova connexió necessita moltes hores de desenvolupament i alhora complica l'estructura de la xarxa d'informació entre institucions.

L'objectiu del projecte és estandarditzar i integrar tots els processos entre institucions de salut, per tal de que es puguin connectar entre ells utilitzant una plataforma central, evitant la xarxa de connexions punt a punt que complica i encareix la interconnexió entre centres.

Per tenir una visió general del que representa el projecte WiFIS i contestar a les FAQ's es recomana consultar prèviament la següent guia:

Per a sol·licitar més informació sobre aquest tema podeu omplir el Formulari de Contacte.