TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La utilització de les TIC en el sistema sanitari permet més agilitat operativa, difusió i disponibilitat de la informació. A més, la informatització de les dades facilita l'aplicació d'eines d'anàlisi i avaluació de la gestió.

Per altra banda, la globalització dels processos sanitaris que promou el fet que dades d'un mateix pacient es generin o es treballin des de diferents centres o laboratoris del sistema de salut, obliga a l'estandardització de les dades i, a més, fa molt recomanable la normalització dels processos.

Els estàndards garanteixen la reutilització de les dades en diferents sistemes d'informació, i la normalització de processos fa més eficient la col·laboració entre entitats i la compartició de recursos.

Del convenciment de la necessitat i els beneficis de la interoperabilitat (capacitat d'integrar fàcilment la informació entre sistemes), se’n deriva també l'interès en saber identificar i quantificar aquests beneficis.

Finalment, si volem obtenir tot el benefici possible de les eines que milloren la interoperabilitat, cal fer una revisió dels processos relacionats amb l'ús d'aquestes eines i modificar-los. És el que es coneix com a reenginyeria.

En aquest espai de processos es poden trobar recursos relacionats amb la reenginyeria, i la identificació i quantificació de beneficis associats a la interoperabilitat: llibres, articles, experiències, eines, cursos i jornades, entre d'altres.

Destaquem

Aprovat pel Govern l'Impuls del Model d'Atenció no Presencial en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-2016

El passat dimarts 4 de març el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la posada en marxa del Model d’Atenció no Presencial (MANP) per millorar la relació entre ciutadans i professionals de l’àmbit sanitari. 

Més notícies