TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de notícies

06-03-2014

Aprovat pel Govern l'Impuls del Model d'Atenció no Presencial en el Sistema Sanitari de Catalunya 2013-2016

Model d'Atenció no Presencial (MANP)

El passat dimarts 4 de març el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la posada en marxa del Model d’Atenció no Presencial (MANP) per millorar la relació entre ciutadans i professionals de l’àmbit sanitari.

El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 es va projectar amb la voluntat de ser un instrument fonamental per als reptes de futur del sector de salut pública i amb l’objectiu de fer front al conjunt de tendències estructurals de caràcter social, tecnològic i econòmic que posaven en risc la permanència del sistema sanitari català actual.

El Model d’atenció no presencial en el sistema sanitari de Catalunya 2013-2016 sorgeix en aquest context com un nou canal de comunicació amb l’objectiu de promoure i facilitar una relació més propera entre els professionals de l’àmbit sanitari i les persones, alhora que es configura com una eina útil per resoldre problemes de salut i situacions administratives o de seguiment que no necessiten de visita presencial als centres sanitaris i sociosanitaris mitjançant la utilització de les TIC i la implementació d’ofertes de serveis a través d’elles.

El model millora serveis que ja existeixen en l’atenció presencial i també en crea de nous, apropant més el sistema de salut a les persones. Un ciutadà podrà, per exemple, aprofitar l’ús del nou model d’atenció no presencial per agilitzar algunes consultes clíniques o tràmits burocràtics que es podran resoldre per via telemàtica en comptes d’haver d’acudir presencialment a la consulta.

Un altre aportació del model es que ajudarà a estrènyer la proximitat en les àrees rurals, ja que en aquelles zones més allunyades, els ciutadans podran gaudir d’una atenció més propera amb els professionals sanitaris gràcies a disposar d’una atenció més personalitzada i més continuada.

A més a més, aquest model ofereix una atenció més pròxima i especialitzada pels pacients amb un o varis problemes crònics de salut, que són uns dels principals beneficiats d’aquest tipus d’atenció molt més continuada i individualitzada i que dóna en tot moment més seguretat a les persones, famílies i cuidadors.

En aquest sentit un aspecte clau és també l’ús del Canal Personal de Salut (CPS), que com a mitjà principal per desenvolupar aquest model és l’espai de què tots els ciutadans i professionals sanitaris disposaran per dur a terme les accions i fer ús dels serveis que s’hi ofereixen. Gràcies a aquest canal, el ciutadà podrà consultar informació clínica, la seva medicació, gestionar documentació i tràmits, realitzar els seus controls, comunicar-se amb els seus professionals assistencials, utilitzar APPs prescrits, veure els protocols de prevenció i les necessitats de seguiment dels seus problemes crònics de salut, i rebre informació sobre com millorar la seva salut, i fins i tot, poder descarregar-se les apps en salut amb garanties de seguretat i qualitat.

En resum, amb aquest model es vol recollir tots els recursos que tenim a l’abast per apropar, i facilitar l’accés als serveis sanitaris a la societat en general, amb el nivell tecnològic i d’accessibilitat que exigeix la societat del segle XXI, coresponsabilitzant a persones i professionals en la prevenció, control i seguiment de la salut, per fer entre tots un sistema sanitari més eficient, universal, amigable i sostenible.

Compartir