TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La interoperabilitat semàntica és la capacitat de compartir dades entre sistemes d'informació, conservant-ne el significat, i permetent la utilització i integració de la informació generada a altres sistemes.

Per assolir-la és necessari un treball intensiu d'estandardització, mitjançant l’ús de terminologia i vocabularis controlats que permetin representar el significat de la informació clínica.

A l'espai de terminologia es poden trobar tots els recursos relacionats amb la interoperabilitat semàntica que publica l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut.

  • Recursos 
    Manuals, guies i documentació relacionada amb la terminologia.

Destaquem

Publicada recomanació sobre la informació mínima que ha de tenir el full quirúrgic

Des del Diccionari clínic per iSalut s'ha publicat una recomanació d'informació mínima que ha de tenir el full quirúrgic per tal de poder codificar el procediment realitzat amb la classificació CIM-10-MC-SCP.

Més notícies