TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La interoperabilitat semàntica és la capacitat de compartir dades entre sistemes d'informació, conservant-ne el significat, i permetent la utilització i integració de la informació generada a altres sistemes.

Per assolir-la és necessari un treball intensiu d'estandardització, mitjançant l’ús de terminologia i vocabularis controlats que permetin representar el significat de la informació clínica.

A l'espai de terminologia es poden trobar tots els recursos relacionats amb la interoperabilitat semàntica que publica l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut.

Destaquem

SNOMED International (IHTSDO) publica nous subconjunts d’infermeria i odontologia

Des de la web de SNOMED International (IHTSDO) s’ha comunicat el llançament en fase de producció de nous conjunts de referències dels àmbits d’odontologia i infermeria. Els arxius poden ser consultats en la versió del juliol de 2017 v1.0 en l’apartat corresponent a cada àmbit (Odontogram refset Package, Nursing Health Issues refset, Nursing Activities refset).

Més notícies