TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La interoperabilitat semàntica és la capacitat de compartir dades entre sistemes d'informació, conservant-ne el significat, i permetent la utilització i integració de la informació generada a altres sistemes.

Per assolir-la és necessari un treball intensiu d'estandardització, mitjançant l’ús de terminologia i vocabularis controlats que permetin representar el significat de la informació clínica.

A l'espai de terminologia es poden trobar tots els recursos relacionats amb la interoperabilitat semàntica que publica l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut.

Destaquem

Publicada la 7a edició de l’extensió catalana de SNOMED CT

L’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TicSalut ha publicat la 7a versió de l’extensió catalana de SNOMED CT, de la qual destaquem:

·         Que ja inclou els resultats del projecte Intersocial i, per tant, els subconjunts definits per a representar les problemàtiques i les respostes de l’àmbit de l’atenció social.

·         I també incorpora la traducció al català dels subconjunts del Diccionari Clínic per a iSalut: prestacions, immunitzacions i variables clíniques. Els subconjunts han estat traduïts al català pel Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut i el TERMCAT els ha validat terminològicament.

·         Els diferents subconjunts que conté s’han actualitzat en base a les darreres versions internacionals disponibles: la INT del 31-1-2017 i la ES-ARG del 31-10-2016.

Més notícies