TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Presentació

La interoperabilitat semàntica és la capacitat de compartir dades entre sistemes d'informació, conservant-ne el significat, i permetent la utilització i integració de la informació generada a altres sistemes.

Per assolir-la és necessari un treball intensiu d'estandardització, mitjançant l’ús de terminologia i vocabularis controlats que permetin representar el significat de la informació clínica.

A l'espai de terminologia es poden trobar tots els recursos relacionats amb la interoperabilitat semàntica que publica l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut.

Destaquem

Primer pas per avançar en la integració de la informació dels ciutadans a l’entorn salut i l'atenció social

El passat dimecres va tenir lloc la Sessió de presentació de la Terminologia de l’Atenció Integrada i del Projecte Intersocial a Barcelona, una jornada que va servir per posar de relleu la terminologia com a eina per a la comunicació entre persones i entre sistemes d’informació, i les TIC com a recurs per a utilitzar-la de manera òptima i eficient.

Més notícies