TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de catàlegs

Províncies (Cat)

 • Nom complert: Províncies ("Relación de municipios y códigos por provincias" del INE).
 • Autor: Codificació oficial de l'Instituto Nacional de Estadística, catàleg del CatSalut.
 • Tipus: Catàleg.
 • Exemple: 08;BARCELONA.
 • Estructura: Codi província i descripció província.
 • Format: .txt amb ";" com a delimitador dels camp.
 • Domini: Territorial.
 • Àmbit: Local.
 • Idioma: Català.
 • OID: 2.16.840.1.113883.2.19.40.1 (Codi de províncies del INE).
 • Enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores/.
 • Data creació: 2002.
 • Data darrera actualització: 2011.
 • Versionat: La "Relación de municipios y códigos por provincias" del INE s'actualitza cada any a 1 de gener.