TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de catàlegs

Localitats (Cat)

 • Nom complert: Localitats.
 • Autor: CatSalut.
 • Tipus: Catàleg.
 • Exemple: 01;ALAVA;01010;AYALA;0101000;AYALA.
 • Estructura: Codi província; descripció província; codi municipi; descripció municipi; codi localitat; descripció localitat.
 • Format: .txt amb ";" com a delimitador dels camps.
 • Domini: Territorial.
 • Àmbit: Local.
 • Idioma: Català.
 • OID: 2.16.840.1.113883.2.19.40.3.
 • Enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/territorials-unitats-proveidores/.
 • Data creació: 
 • Data darrera actualització: 2016.
 • Versionat: S'actualitza quan s'afegeixen o es modifiquen localitats.