TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

← Tornar a llistat de catàlegs

Comunitats Autònomes (Cat)

 • Nom complert: Comunitats Autònomes.
 • Autor: CatSalut.
 • Tipus: Catàleg.
 • Exemple: C01; CATALUNYA.
 • Estructura: .txt amb ";" com a delimitador dels camps.
 • Format: Codi comunitat autònoma; descripció comunitat autònoma.
 • Domini: Territorial.
 • Àmbit: Local.
 • Idioma: Català.
 • OID: L'OID del Sistema Nacional de Salud és 2.16.724.4; les CCAA en pengen (per exemple, Catalunya té l'OID 2.16.724.4.9).
 • Enllaç: http://www.msc.es/profesionales/hcdsns/areaRecursosSem/OID.htm.
 • Data creació:
 • Data darrera actualització: 2016.
 • Versionat: S'actualitza amb la incorporació o modificació de comunitats autònomes.