TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

AL·LÈRGIES

Aquest domini inclou les al·lèrgies com a trastorns (p.ex. al·lèrgia al pol·len), algunes manifestacions (p.ex. rinitis al·lèrgica per pol·len) i les alertes al·lèrgiques (de moment els trastorns i les manifestacions més greus, quasi totes anafilaxis). El domini s’ha treballat i estructurat en 9 subconjunts de SNOMED CT que també permeten diferenciar el tipus d’agent causal (medicamentós, alimentari o d’altre tipus):

(1) Alertes al·lèrgiques 2023 membres.

(2) Trastorns 1994 conceptes:
(3) Medicamentosos 1519 conceptes.
     No medicamentosos:
(4) Alimentaris 186 membres.
(5) No alimentaris 287 conceptes.

(6) Manifestacions 107 conceptes:
(7) Medicamentoses 11 conceptes.
     No medicamentosos:
(8) Alimentàries 28 conceptes.
(9) No alimentàries 68 membres.

La documentació relativa als subconjunts, així com la relació de membres que els composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.