TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

ESPIROMETRIA

Aquest domini inclou els conceptes necessaris per representar els camps d’un informe d’espirometria estructurat. Per a la tria de membres del subconjunt s’ha realitzat una revisió de la “Guia d’implementació CDA R2 d’espirometria”, revisant els codis de SNOMED CT ja indicats i assignant-ne de nous pels locals. D’aquesta manera, s’ha obtingut un concepte de SNOMED CT per cada camp codificat a l’informe. Com que l’informe d’espirometria té diferents tipus d’informació, s’ha creat un subconjunt per cada subdomini i un amb tots:

(1) Subconjunt d’informe d’espirometria: 51 conceptes.
(2) Subconjunt de dades del pacient: 5 conceptes.
(3) Subconjunt de document i seccions d'informe d'espirometria: 9 conceptes
(4) Subconjunt de paràmetres ambiental: 3 conceptes.
(5) Subconjunt de paràmetres d’espirometria: 34 conceptes.
 

La documentació relativa als subconjunts, així com la relació de membres que els composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.