TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Immunitzacions

En aquest domini s'han treballat les immunitzacions actives (vacunes) i passives (immunoglobulines i sèrums immunes), creant un subconjunt de SNOMED CT que conté 65 conceptes de l'eix de productes biològics/farmacèutics. La part d'immunitzacions actives està traduïda al català.

La documentació relativa al subconjunt, així com la relació de membres que el composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.