TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Laboratori

Aquest domini conté les 286 proves comparables que s'han treballat per a la seva publicació a HC3 i que es poden descarregar en format Excel al següent enllaç: proves comparables HC3 (versió del 11-06-2015).

Per cada prova s'ha definit:

  • Codi LOINC: Codi de la terminologia de laboratori LOINC.
  • Descripció: Descripció de la prova traduïda al català i normalitzada pel grup d'experts en el domini de laboratori.
  • Unitats de mesura: Unitats de mesura convencionals i normalitzades pel grup d'experts en el domini de laboratori.
  • L'ordre de visualització al visor d'HC3.
  • Codi capítol HC3: Capítol definit pel grup d'experts al qual pertany la prova (hemograma, hemoteràpia, hormones, etc.).
  • Descripció capítol HC3: Descripció del capítol.
  • SNS: Capítol equivalent del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.