TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

PRESTACIONS

Aquest domini conté les prestacions que es poden sol·licitar entre centres, tant dins del mateix nivell assistencial com entre nivells assistencials diferents. S'ha creat un subconjunt de SNOMED CT amb 351 conceptes de l'eix de procediments.

La documentació relativa al subconjunt, així com la relació de membres que el composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.