TicSalut
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Variables clíniques

Aquest domini conté las variables clíniques funcionals, somatomètriques i paràmetres vitals que permetran fer un seguiment dels ciutadans a través de l’HC3. S'ha creat un subconjunt amb 35 variables clíniques de l'eix d'entitats observables.

La documentació relativa al subconjunt, així com la relació de membres que el composen es pot trobar a l'àrea de descàrrega de SNOMED CT del web de l'OFSTI.